திங்கள், 17 செப்டம்பர், 2012

SRI VINAYAKAR ASHTOTHRA SATHA NAAMAAVALI....ஸ்ரீ விநாயகர் அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி


விநாயக சதுர்த்தி தினத்தன்று விநாயகரை அர்ச்சிக்க உகந்த ஸ்ரீ விநாயக அஷ்டோத்திர சத நாமாவளியை கீழே கொடுத்திருக்கிறேன். மலர்கள், மற்றும் அருகம்புல்லால் இந்த நாமாவளியைக் கூறி, ஸ்ரீ விநாயகரை அர்ச்சிப்பது மிகச் சிறந்தது.

ஓம் விநாயகாய நம:
ஓம் விக்நராஜாய நம:
ஓம் கௌரீ புத்ராய நம:
ஓம் கணேச்வராய நம:
ஓம் ஸ்கந்தாக்ரஜாய நம:
ஓம் அவ்யயாய நம;
ஓம் பூதாய நம:
ஓம் தக்ஷாய நம:
ஓம் அத்யக்ஷாய நம:
ஓம் த்விஜப்ரியாய நம:
ஓம் அக்நிகர்ப்பச்சிதே நம:
ஓம் இந்த்ர ஸ்ரீப்ரதாய நம:
ஓம் வாணீப்ரதாய நம:
ஓம் அவ்யயாய நம:
ஓம் ஸர்வஸித்திப்ரதாய நம:
ஓம் ச'ர்வ த‌நயாய நம:
ஓம் ச'ர்வரீப்ரியாய நம:
ஓம் ஸர்வாத்மகாய நம:
ஓம் ஸ்ருஷ்டிகர்த்ரே நம:
ஓம் தேவாய நம:
ஓம் அநேகார்ச்சிதாய நம;
ஓம் சி'வாய நம:
ஓம் சு'த்தாய நம:
ஓம் புத்திப்ரியாய நம:
ஓம் சா'ந்தாய நம:
ஓம் ப்ரஹ்மசாரிணே நம:
ஓம் கஜாநநாய நம:
ஓம் த்வைமாத்ரேயாய நம:
ஓம் முநிஸ்துத்யாய நம:
ஓம் பக்தவிக்நவிநாச'நாய நம:
ஓம் ஏகதந்தாய நம:
ஓம் சதுர் பாஹவே நம:
ஓம் சதுராய நம:
ஓம் ச'க்திஸம்யுதாய நம:
ஓம் லம்போதராய நம:
ஓம் சூ'ர்ப்பகர்ணாய நம:
ஓம் ஹரயே நம:
ஓம் பிரஹ்மவிதுத்தமாய நம:
ஓம் காலாய நம:
ஓம் க்ரஹபதயே நம:
ஓம் காமிநே நம:
ஓம் ஸோம ஸூர்யாக்நிலோசநாய நம:
ஓம் பாசா'ங்குச'தராய நம:
ஓம் சண்டாய நம:
ஓம் குணாதீதாய நம:
ஓம் நிரஞ்ஜநாய நம:
ஓம் அகல்மஷாய நம:
ஓம் ஸ்வயம்ஸித்தாய நம:
ஓம் ஸித்தார்ச்சித பதாம்புஜாய நம:
ஓம் பீஜபூர பலாஸக்தாய நம:
ஓம் வரதாய நம:
ஓம் சா'ச்'வதாய நம:
ஓம் க்ருதிநே நம:
ஓம் த்விஜப்ரியாய நம:
ஓம் வீதபயாய நம:
ஓம் கதிநே நம:
ஓம் சக்ரிணே நம:
ஓம் இக்ஷூசாபத்ருதே நம:
ஓம் ஸ்ரீதாய நம:
ஓம் அஜாய நம:
ஓம் உத்பலகராய நம:
ஓம் ஸ்ரீபதயே நம:
ஓம் ஸ்துதிஹர்ஷிதாய நம:
ஓம் குலாத்ரிபேத்ரே நம:
ஓம் ஜடிலாய நம:
ஓம் கலிகல்மஷநாச'நாய நம:
ஓம் சந்த்ர சூடாமணயே நம:
ஓம் காந்தாய நம:
ஓம் பரஸ்மை நம:
ஓம் ஸ்தூலதுண்டாய நம:
ஓம் அக்ரண்யே நம:
ஓம் தீராய நம:
ஓம் வாகீசா'ய நம:
ஓம் ஸித்திதாயகாய நம:
ஓம் தூர்வாபில்வப்ரியாய நம;
ஓம் அவ்யக்த மூர்த்தயே நம:
ஓம் அத்புத மூர்த்திமதே நம:
ஓம் பாபஹாரிணே நம:
ஓம் ஸமாஹிதாய நம:
ஓம் ஆச்'ரிதாய நம:
ஓம் ஸ்ரீகராய நம:
ஓம் ஸெளம்யாய நம:
ஓம் பக்தவாஞ்சித தாயகாய நம:
ஓம் சா'ந்தாய நம:
ஓம் கைவல்யஸுகதாய நம:
ஓம் ஸச்சிதாநந்த விக்ரஹாய நம:
ஓம் ஜ்ஞாநிநே நம:
ஓம் தயாயுதாய நம:
ஓம் தாந்தாய நம:
ஓம் ப்ரஹ்மத்வேஷவிவர்ஜிதாய நம:
ஓம் ப்ரமத்த தைத்ய பயதாய நம:
ஓம் ஸ்ரீகண்டாய நம:
ஓம் விபுதேச்'வராய நம:
ஓம் ரமார்ச்சிதாய நம:
ஓம் விதயே நம:
ஓம் நாகராஜ யஜ்ஞோபவீதவதே நம:
ஓம் ஸ்தூலகண்ட்டாய நம:
ஓம் ஸ்வயம் கர்த்ரே நம:   
ஓம் ஸாமகோஷ ப்ரியாய நம: 
ஓம் சை'லேந்த்ரநுஜோத்ஸங்க  
  கேலநோத்ஸுகமாநஸாய நம:
ஓம் ஸ்வலாவண்ய ஸுதாஸார‌
  ஜிதமந்மத விக்ரஹாய நம:
ஓம் ஸமஸ்த ஜகதாதாராய நம:
ஓம் மாயிநே நம:
ஓம் மூஷிகவாஹநாய நம:
ஓம் ஹ்ருஷ்டாய நம:
ஓம் துஷ்டாய நம:
ஓம் பிரஸந்நாத்மநே நம:
ஓம் ஸர்வஸித்திப்ரதாயகாய நம:

ஸ்ரீ ஸித்தி விநாயகாய நம: நாநாவித பரிமள பத்ர புஷ்பாணி ஸமர்ப்பயாமி.


ஸ்ரீ விநாயகரை வணங்கி

வெற்றி பெறுவோம்!!!!


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக