சனி, 24 நவம்பர், 2012

SRI THULASI ASHTOTHRA SATHA NAAMAVALI....ஸ்ரீ துளசி அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி

கார்த்திகை மாத சுக்ல பட்ச(வளர்பிறை) துவாதசி, பிருந்தாவன துவாதசி என்று போற்றப்படுகிறது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் துளசிதேவிக்கும் அன்றைய தினம் திருமணம் நடந்ததாக ஐதீகம். இது பற்றிய மேலதிகத் தகவல்களுக்கு இங்கு சொடுக்கவும். 
பிருந்தாவன துளசி விரதம்: பகுதி 1
பிருந்தாவன துளசி விரதம்: பகுதி 2
ஸ்ரீ துளசிக்கு பூஜை செய்ய உதவும் ஸ்ரீ துளசி அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. துளசிச் செடியின் கீழ் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் விக்ரகத்தையோ அல்லது படத்தையோ வைத்து, பூஜிக்க எல்லா நலன்களும் பெறலாம். 
 1. ஓம் துளஸ்யை நம:
 2. ஓம் பாவந்யை நம:
 3. ஓம் பூஜ்யாயை நம:
 4. ஓம் வ்ருந்தாவநநிவாஸிந்யை நம:
 5. ஓம் ஜ்ஞாநதாத்ர்யை நம:
 6. ஓம் ஜ்ஞாநமய்யை நம:
 7. ஓம் நிர்மலாயை நம:
 8. ஓம் ஸர்வபூஜிதாயை நம:
 9. ஓம் ஸத்யை நம:
 10. ஓம் பதிவ்ரதாயை நம:
 11. ஓம் வ்ருந்தாயை நம:
 12. ஓம் க்ஷீராப்திமதநோத்பவாயை நம:
 13. ஓம் க்ருஷ்ணவர்ணாயை நம:
 14. ஓம் ரோகஹந்த்ர்யை நம:
 15. ஓம் த்ரிவர்ணாயை நம:
 16. ஓம் ஸர்வகாமதாயை நம:
 17. ஓம் லக்ஷ்மீஸக்யை நம:
 18. ஓம் நித்யஸுத்தாயை நம:
 19. ஓம் ஸுதத்யை நம:
 20. ஓம் பூமிபாவந்யை நம:
 21. ஓம் ஹரித்யாநைகநிரதாயை நம:
 22. ஓம் ஹரிபாதக்ருதாலயாயை நம:
 23. ஓம் பவித்ரரூபிண்யை நம:
 24. ஓம் தந்யாயை நம:
 25. ஓம் ஸுகந்தந்யை நம:
 26. ஓம் அம்ருதோத்பவாயை நம:
 27. ஓம் ஸுரூபாரோக்யதாயை நம:
 28. ஓம் துஷ்டாயை நம:
 29. ஓம் ஸுக்தி த்ரிதய ரூபிண்யை நம:
 30. ஓம் தேவ்யை நம: 
 31. ஓம் தேவர்ஷிஸம்ஸ்துத்யாயை நம: 
 32. ஓம் காந்தாயை நம:
 33. ஓம் விஷ்ணுமந: ப்ரியாயை நம:
 34. ஓம் பூதவேதாலபீதிக்ந்யை நம:
 35. ஓம் மஹாபாதகநாஸிந்யை நம:
 36. ஓம் மநோரதப்ரதாயை நம:
 37. ஓம் மேதாயை நம:
 38. ஓம் காந்தாயை நம:
 39. ஓம் விஜயதாயிந்யை நம:
 40. ஓம் ஸங்கசக்ரகதாபத்மதாரிண்யை நம:
 41. ஓம் காமரூபிண்யை நம:
 42. ஓம் அபவர்கப்ரதாயை நம:
 43. ஓம் ஸ்யாமாயை நம:
 44. ஓம் க்ருஸமத்யாயை நம:
 45. ஓம் ஸுகேஸிந்யை நம:
 46. ஓம் வைகுண்டவாஸிந்யை நம:
 47. ஓம் நந்தாயை நம:
 48. ஓம் பிம்போஷ்ட்யை நம:
 49. ஓம் கோகிலஸ்வராயை நம:
 50. ஓம் கபிலாயை நம:
 51. ஓம் நிம்நகாஜந்மபூம்யை நம: 
 52. ஓம் ஆயுஷ்யதாயிந்யை நம:
 53. ஓம் வநரூபாயை நம:
 54. ஓம் துக்கநாஸிந்யை நம:
 55. ஓம் அவிகாராயை நம:
 56. ஓம் சதுர்புஜாயை நம:
 57. ஓம் கருத்மத்வாஹநாயை நம:
 58. ஓம் ஸாந்தாயை நம:
 59. ஓம் தாந்தாயை நம:
 60. ஓம் விக்னநிவாரிண்யை நம:
 61. ஓம் ஸ்ரீவிஷ்ணுமூலிகாயை நம:
 62. ஓம் புஷ்ட்யை நம:
 63. ஓம் த்ரிவர்கபலதாயிந்யை நம:
 64. ஓம் மஹாஸக்த்யை நம:
 65. ஓம் மஹாமாயாயை நம:
 66. ஓம் லக்ஷ்மீவாணீஸுபூஜிதாயை நம:
 67. ஓம் ஸுமங்கல்யர்சனப்ரீதாயை நம:
 68. ஓம் ஸெளமங்கல்யவிவர்திந்யை நம:
 69. ஓம் சாதுர்மாஸ்யோத்ஸவாராத்யாயை நம:
 70. ஓம் விஷ்ணுஸாந்நியதாயிந்யை நம:
 71. ஓம் உத்தானத்வாதஸீபூஜ்யாயை நம:
 72. ஓம் ஸர்வதேவப்ரபூஜிதாயை நம:
 73. ஓம் கோபீரதிப்ரதாயை நம:
 74. ஓம் நித்யாயை நம:
 75. ஓம் நிர்குணாயை நம:
 76. ஓம் பார்வதீப்ரியாயை நம:
 77. ஓம் அபம்ருத்யுஹராயை நம:
 78. ஓம் ராதாப்ரியாயை நம:
 79. ஓம் ம்ருகவிலோசநாயை நம:
 80. ஓம் அம்லாநாயை நம:
 81. ஓம் ஹம்ஸகமநாயை நம:
 82. ஓம் கமலாஸநவந்திதாயை நம:
 83. ஓம் பூலோகவாஸிந்யை நம:
 84. ஓம் ஸுத்தாயை நம:
 85. ஓம் ராமக்ருஷ்ணாதிபூஜிதாயை நம:
 86. ஓம் ஸீதாபூஜ்யாயை நம:
 87. ஓம் ராமமன:ப்ரியாயை நம:
 88. ஓம் நந்தநஸம்ஸ்த்திதாயை நம:
 89. ஓம் ஸர்வதீர்த்தமய்யை நம:
 90. ஓம் முக்தாயை நம:
 91. ஓம் லோகஸ்ருஷ்டிவிதாயிந்யை நம:
 92. ஓம் ப்ராதர்த்ருஸ்யாயை நம:
 93. ஓம் க்வாநிஹந்த்ர்யை நம:
 94. ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம:
 95. ஓம் ஸர்வஸித்திதாயை நம:
 96. ஓம் நாராயண்யை நம:
 97. ஓம் ஸந்ததிதாயை நம:
 98. ஓம் மூலம்ருத்தாரிபாவந்யை நம:
 99. ஓம் அஸோகவநிகாஸம்ஸ்த்தாயை நம:
 100. ஓம் ஸீதாத்யாதாயை நம:
 101. ஓம் நிராஸ்ரயாயை நம:
 102. ஓம் கோமதீஸரயூதீரஸோபிதாயை நம:
 103. ஓம் குடிலாலகாயை நம:
 104. ஓம் அபாத்ரபக்ஷ்யபாபக்ந்யை நம:
 105. ஓம் தாநதோயவிஸுத்திதாயை நம:
 106. ஓம் ஸ்ருதிதாரணஸுப்ரீதாயை நம:
 107. ஓம் ஸுபாயை நம:
 108. ஓம் ஸர்வேஷ்டதாயின்யை நம:
துளசி ஸ்தோத்திரம்.

பிருந்தா பிருந்தாவநீ விச்வபூஜிதா விச்வபாவநீ
புஷ்பஸாராநந்தரீ ச துளசி கிருஷ்ணஜீவனீ |
ஏதந் நாமாஷ்டகஞ் சைவ ஸ்தோத்திரம் நாமார்த்த ஸம்யுதம்
ய: படேத்தாஞ்ச ஸம்பூஜ்ய ஸோச்வமேத பலம்லபேத் ||

ஸ்ரீ விஷ்ணுவால் துளசியைப் போற்றிச் சொல்லப்பட்ட இந்த எட்டு திருநாமங்களும் மிக மகிமை வாய்ந்தவை. இதைப் பாராயணம் செய்பவர்கள், அஸ்வமேத யாகம் செய்த பலனை அடைவார்கள்.

வெற்றி பெறுவோம்!!!!!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக